Login

 

 
URUS SETIA MAJLIS PERANCANG FIZIKAL NEGARA
Bahagian Rancangan Fizikal Negara
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 17, Wisma Tun Sambanthan
Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur
Tel : 03-2264 6000 | Faks : 03-2273 9680 | Emel : urusetiampfn@townplan.gov.my | eMPFN v1.1
Anda memerlukan perisian Adobe Acrobat Reader  untuk paparan dokumen dalam aplikasi ini.
Manual Pengguna


Hakcipta Terpelihara © 2018. PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan